İnşaatda gələcək Puva ilə gələcək

Sənaye yağları təminatı

Sənaye yağlarının tədarükü

Mineral əsaslı Transformator İzolyasiya yağları, yəni Transformator Yağları son dərəcə əla elektrik izolyasiya xüsusiyyətlərinə malik, yüksək istilik dayanıqlılığına malik olan və ümumiyyətlə naftanik əsaslı baz yağlarından təmizlənmiş yağlardır. Ümumiyyətlə tac və qığılcımların qarşısını almaq və soyutma məqsədləri üçün güc və paylayıcı transformatorlarda istifadə olunur.
Transformator yağı məhsulu inhibe edilmiş (tərkibində oksidləşmə əleyhinə aşqar olmayan) tipli transformator izolyasiya yağıdır.
İnkişaf edən texnologiya ilə ortaya çıxan yeni tətbiqlərə cavab vermək və daha təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək üçün daha bir məhsul olan sintetik əsaslı beynəlxalq standartlara uyğun transformator izolyasiya yağları da sektora təklif edilmişdir. 100% bioloji cəhətdən parçalana bilən, insan və ətraf mühitin sağlamlığına həssas olan bu məhsullarla müştərilərimizin gözləntilərini tam şəkildə qarşılamaq məqsədi daşıyır.
Biz həmçinin yağla soyudulan rektifikatorlarda istifadə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış çox yaxşı istilik ötürmə xüsusiyyətlərinə malik olan rektifikator yağları təqdim edirik.
Düzləşdirici yağların xüsusiyyətləri;
• Çox yaxşı istilik keçirmə xüsusiyyətinə malik olduğu üçün soyutmanı ən mükəmməl şəkildə həyata keçirir.
• Rektifikatorun turşu buxarına və kimyəvi maddələrə qarşı ən yaxşı qorunmasını təmin edir.
• Çox uzun müddət xarab olmadan istifadə edilə bilər.
• Tərkibində ətraf mühitə və insan sağlamlığına zərərli komponentlər yoxdur.
Tədarük etdiyimiz yağlardan bəziləri aşağıdakılardır.
• HİDRAVLİK SİSTEM YAĞLARI
• QAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞLARI
• AÇIQ SİSTEM DİŞLİ YAĞLARI
• TURBİN YAĞLARI
• ÜMUMİ SƏNAƏT YAĞLARI
• QAZ MÜHƏRBİK YAĞLARI
• METAL KƏSƏN MAYELƏR
• METAL KƏSƏN VƏ İŞ YAĞLARI
• KOMPRESSOR YAĞLARI
• SLIDE YAĞLARI
• PAS VƏ KOROZİYANIN QARŞISINI ALAN YAĞLAR
• HAVA ALƏT YAĞLARI
• TRANSFORMATÖR YAĞLARI
• TRANSFORMATÖR YAĞI
• TRANSFORMATÖR YAĞI X
• İSTİLİK EMALI VƏ İSTİLİK KÖÇÜR YAĞLARI
• YAXŞI YAĞLAR