İnşaatda gələcək Puva ilə gələcək

Qoruyucu boyalar

QORUYUCU BORULAR

PUVA öz sahəsində  QORUYUCU ÜZLÜKLƏR və ÇOX MƏQSƏDLİ SƏNAYE BOYALARI üzrə ixtisaslaşan boya tədarükçüsü olaraq gələcəyimizi və investisiyalarımızı qorumağa davam edəcək.
–  Metal konstruksiyalar
– Texnoloji strukturlar
– Boru kəmərləri
–  Çənlər

Metal konstruksiya istehsalçılarının məhsul və xidmətlərini ehtiva edən bazarlar hər gün daha çox şaxələnir və milli sərhədlər yox olur. Bunun təbii nəticəsi olaraq sektorun müxtəlif növ rəngləmə və üzlük sistemlərinə ehtiyacı var. PUVA bu dəyişiklik prosesində yarana biləcək ehtiyacları qarşılamaq üçün kifayət qədər biliyə və məhsul çeşidinə malikdir.

XİDMƏTLƏR

Puva inşaat

Metal Konstruksiya  Metal konstruksiya sektoru limanlarda, hava limanlarında, yaşayış məntəqələrində və körpülərdə istifadə edilən konstruksiyalar korroziyaya davamlılıq tələb edir və korroziyaya qarşı effektiv qorunma ilk növbədə düzgün boya sistemini seçməklə mümkündür

Atmosfer korroziyasına məruz qalma müqaviməti, , sement zavodları, neft-kimya zavodları və mədən müəssisələri kimi konstruksiyaları, eləcə də yüksək iş temperaturuna və səth dözümlülüyünə məruz qalan avadanlıqlarda istifadə olunan istiliyə davamlı boyaları əhatə edən texnoloji avadanlıq sektoru üçün vacibdir. PUVA olaraq bu sektorun tələblərinə cavab verəcək biliyə və məhsul çeşidinə malikdir.

PUVA geniş çeşiddə məhsul çeşidi ilə boru kəmərlərinin tələbatını ödəyə bilən, atmosfer mühitində layihələndirilən, yeni layihələrdə və təmir işlərində istifadə olunan, torpağa basdırılmış və ya suya batırılmış daxili və xarici örtüklər üçün boya təmin edir.

PUVA İnşaat geniş çeşiddə məhsul çeşidi ilə boru kəmərlərinin tələbatını ödəyə bilən, , yeni layihələrdə və təmir işlərində istifadə olunan, torpağa basdırılmış və ya suya batırılmış  Borular üçün daxili və xarici örtük boyaları təklif edir

 Üzləmə sistemlərimiz istifadə sahələrinə və ehtiyaclara uyğun olaraq 3-cü tərəf təşkilatları tərəfindən verilmiş sınaq hesabatlarına və sertifikatlara malikdir

 

Çən boya örtükləri yüksək korroziyaya davamlı və onlarda saxlanılan mayelərə davamlı olmaqla yanaşı, saxlanılan mayenin keyfiyyətini pozmamalıdır. PUVA  metal çənlərin müxtəlif ehtiyaclarını və gözləntilərini qarşılamaq üçün hazırlanmış geniş çeşiddə məhsullar təklif edir.